Listopadový nedělní seminář

8.11.2015 - 8.11.2015

Nedělní seminář v Praze se Zdeňkem Kurfürstem

Cvičení Tai Chi 10:00 - 16:30

Zjemňující cviky

Dlouhá sestava

Tlačící ruce

Průpravná cvičení

Qi-gong